Leverancier    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Quantis Accountancy verzamelt de persoonsgegevens van de Leverancier voor volgende doeleinden:

 

 

  • Uitvoering van de overeenkomst

Quantis Accountancy verzamelt persoonsgegevens van de Leverancier voor de dienstverlening die zij aan haar verstrekt.

 

  • Voor eigen administratie

Quantis Accountacy verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

Het kan zich voordoen dat Quantis Accountancy de Leverancier per e-mail wenst in te lichten omtrent belangrijke nieuwigheden binnen de onderneming die voor de Leverancier van belang kunnen zijn. In het kader van de goede werking en professionaliteit is Quantis Accountancy gerechtigd dit te doen op basis van het gerechtvaardigd belang.

 

  •  Beveiliging

Quantis Accountancy maakt gebruik van diverse camera’s op haar kantooradres. Dit is in het kader van de beveiliging van haar onderneming. Quantis Accountancy heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Quantis - Kortrijksestraat 175 - 8520 Kuurne - 056/36 22 20 - info@quantis.be - http://www.quantis.be