Bestemmeling    Derden

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

V-PACKS beperkt zoveel als mogelijk de doorgifte van uw gegevens aan derden en legt hieromtrent de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag. Zo zorgt V-PACKS ervoor dat zij enkel maar deze gegevens overmaakt die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden overgemaakt.

 

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan een verwerker waarop zij beroep doet.

 

Daarnaast is het mogelijk dat V-PACKS uw persoonsgegevens zal meedelen aan haar werknemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, professionele dienstverleners en/of onderaannemers.

V-Packs - Wiedauwkaai 98 - 9000 Gent - 09/222.22.22 - pakjes@v-tax.be - http://www.v-packs.be