Dealer    Derden

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst is het mogelijk dat Multiwood de persoonsgegevens van de Dealer zal doorgeven aan een klant die haar rechtstreeks gecontacteerd heeft en die zich op een nabijgelegen locatie van de Dealer bevindt.  

 

Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners/adviseurs om te kunnen voldoen aan de wet of om gevolg te geven aan een juridische procedure dan wel om de rechten/eigendommen van Multiwood te beschermen.

 

De doorgifte van gegevens zal steeds met de nodige zorg gebeuren en enkel ingeval dit noodzakelijk is voor het belang van haar goede dienstverlening.

 

 

Multiwood BVBA - Neerbeekstraat 23 - 8572 Kaster - 056/77.45.02 - info@yc.be - www.day-dreamer.eu