Prospect    Derden

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

Omniplex beperkt zoveel als mogelijk de doorgifte van uw gegevens aan derden en legt hieromtrent de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag.

 

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens van de Prospect worden gedeeld met derden, zoals verbonden ondernemingen van Omniplex en/of andere tussenpersonen of dienstverleners.

 

De persoonsgegevens van de Prospect kunnen meegedeeld worden aan een verwerker waarop zij beroep doet, zoals een IT- of softwareleverancier. Evenzeer kan het zich voordoen dat Omniplex in het kader van een mogelijke toekomstige samenwerking  de gegevens van de Prospect dient te verstrekken aan een externe dienstverlener zoals een transportmaatschappij. (bv. correcte prijsberekening transport)

 

Tenslotte is het mogelijk dat Omniplex de persoonsgegevens van de Prospect zal meedelen aan professionele dienstverleners om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure.

 

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be