Prospect    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

Omniplex bewaart de gegevens die door de Prospect worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Prospect, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

  • Overeenkomsten en afspraken:

Soms worden er met een Prospect afspraken gemaakt voor offertes of andere zaken. Deze gegevens worden door Omniplex uiteraard bijgehouden in het kader van de verdere opvolging. 

 

  • Beroepsactiviteiten:

Omniplex houdt bij welke activiteiten de Prospect uitoefent. Dit kan ondermeer gaan over welke producten de Prospect verkoopt aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt en in welke landen zij desgevallend actief is. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Prospect zou richten aan Omniplex betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers worden onderzocht en verzameld. 

 

  • Beeldopnames:

Aan de gebouwen van Omniplex bevinden zich diverse camera's dewelke door middel van de nodige pictogrammen zijn aangeduid. Deze camera's verzamelen beelden van éénieder, dus ook de Prospect, die zich op de terreinen van Omniplex begeeft.

 

              

Het merendeel van de verzamelde gegevens werd meegedeeld door de Prospect, hetzij via communicatie met Omniplex, hetzij via publiek te raadplegen databanken.

 

 

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be