Prospect    Veiligheid en vertrouwelijkheid

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Omniplex zorgt ervoor dat uw gegevens op een veilige manier worden verwerkt en bijgehouden. 

 

Omniplex heeft daartoe de gepaste organisatorische en technische maatregelen getroffen om verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens, tegen te gaan.

 

De gegevens van de Prospect worden beschermd door fysieke en technische toegangscontroles. Beleidslijnen en procedures zijn van kracht om een doeltreffende en vooral veilige verwerking en bescherming van de persoonsgegevens te garanderen.

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be