Sollicitant    Welke gegevens verzamelen we?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Identificatie- en contactgegevens:

Omniplex bewaart de gegevens die door de Sollicitant worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer van de Sollicitant alsook een eventueel e-mailadres. 

 

  • Loopbaan historiek:

In het kader van een mogelijke indiensttreding is het noodzakelijk dat Omniplex kan aftoetsen welke de historiek van de loopbaan is van de Sollicitant.

 

  • Opleidingsgegevens:

Omniplex houdt bij welke opleidingen de Sollicitant heeft genoten.

 

  • Persoonlijke kenmerken:

Omniplex houdt de leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, etc. bij van de Sollicitant.

 

  • Loongegevens:

Omniplex houdt bij welke het loon is van de Sollicitant.

 

  • Beeldopnames:

Aan de gebouwen van Omniplex bevinden zich diverse camera's dewelke door middel van de nodige pictogrammen zijn aangeduid. Deze camera's verzamelen beelden van éénieder, dus ook van de Sollicitant, die zich op de terreinen van Omniplex begeeft.

 

              

Het merendeel van de verzamelde gegevens werd meegedeeld door de Sollicitant, hetzij via communicatie met Omniplex, hetzij via een externe dienstverlener, zoals een interimkantoor.

 

 

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be