Klant    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

  • Contact- en betaalgegevens:

BePacked bewaart de gegevens die door de Klant worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de Klant, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, etc.

 

  • Overeenkomsten en afspraken:

Uiteraard worden er met de Klant afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst en soms zelfs een schriftelijk opgestelde overeenkomst of bestelbon. Om op een zo duidelijk mogelijke manier te werken en een transparante communicatie te hanteren met de Klant is het natuurlijk nuttig dat de overeenkomsten en gemaakte afspraken verzameld en bijgehouden worden door BePacked.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat BePacked, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Klant. Deze gegevens zullen desgevallend worden opgevraagd bij de Klant.

 

  • Beroepsactiviteiten en historiek van bestellingen:

BePacked houdt bij welke activiteiten de Klant uitoefent. Dit kan ondermeer gaan over welke producten de Klant verkoopt aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt en in welke landen zij desgevallend actief is. Daarnaast maakt BePacked een historiek op van de bestellingen die de Klant reeds bij haar heeft geplaatst en verzamelt zij deze gegevens. Dit is noodzakelijk voor haar stockbeheer.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Klant zou richten aan BePacked betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers worden onderzocht en verzameld. Deze klachten kunnen niet anoniem gebeuren opdat de Klant gecontacteerd zou kunnen worden door BePacked.

              

Het merendeel van de verzamelde gegevens werd meegedeeld door de Klant, hetzij via communicatie met BePacked, hetzij via mededeling middels de website van BePacked.

 

Wanneer men gebruik maakt van de website zullen sommige gegevens verzameld worden via cookies. Deze verzamelde gegevens vertellen ons iets meer over hoe men onze website gebruikt en welke zaken men belangrijk vindt.

BePacked - Otegemstraat 13A - 8570 Vichte - 056 29 64 29 - info@bepacked.eu - http://www.bepacked.eu