Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Leman Cake Decorations verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Leverancier ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening/product kunnen volgende gegevens van de Leverancier verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Leverancier worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat Leman Cake Decorations zicht heeft op overeenkomsten die de Leverancier met derden heeft afgesloten.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Leman Cake Decorations houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Leverancier levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier zou richten aan Leman Cake Decorations betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Bewakingsbeelden:

Leman Cake Decorations gebruikt bevestigde camera’s die de veiligheid dienen te garanderen. Eenieder die de terreinen van Leman Cake Decorations betreedt, wordt gefilmd.

Leman Cake Decorations - Kanootdries 30 - 8554 Zwevegem - 056 72 80 74 - info@leman.be - https://www.leman.be/nl