Klant    Derden

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

Het Westvlaams Tegelhuis beperkt zoveel als mogelijk de doorgifte van uw gegevens aan derden en legt hieromtrent de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag.

 

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan een verwerker waarop zij beroep doet.

 

Daarnaast is het mogelijk dat het Westvlaams Tegelhuis uw persoonsgegevens zal meedelen aan professionele dienstverleners of (onder)aannemers. Dit laatste zal echter steeds gebeuren met toestemming van de Klant.

 

Voor het leveren van bepaalde specifieke producten uit het buitenland kan het zich voordoen dat de gegevens van de Klant dienen verstrekt te worden aan een leverancier die zich bevindt buiten de Europese Unie. Het Westvlaams Tegelhuis garandeert daarbij dat zij de nodige maatregelen neemt ter bescherming van de persoonsgegevens van de Klant. 

Westvlaams Tegelhuis - Armoedestraat 15 - 8800 Roeselare - 051 26 32 63 - info@westvlaamstegelhuis.be - https://www.westvlaamstegelhuis.be