Klant    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Westvlaams Tegelhuis verzamelt de persoonsgegevens van de Klant voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

Het Westvlaams Tegelhuis verzamelt persoonsgegevens van de Klant voor de dienstverlening die zij aan hem/haar richt.

 

  • Voor eigen administratie:

Het Westvlaams Tegelhuis verzamelt persoonsgegevens om haar eigen adminstratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

  • Reclamedoeleinden:

Het kan gebeuren dat het Westvlaams Tegelhuis promoties of andere reclame verstuurt naar haar klanten, louter ter informatie, waarvoor zij dan ook persoonsgegevens gaat verwerken. Zij doet dit op basis van een gerechtvaardigd belang in het kader van haar dienstverlening. Tevens verwerkt het Westvlaams Tegelhuis, desgevallend, persoonsgegevens, door middel van het gebruik van cookies. De verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt op basis van toestemming wanneer de Klant toestemt met het gebruik van deze cookies.

 

  • Werking van de website:

De website gebruikt zowel first-party als third-party cookies. De gegevens die vergaard worden door first-party cookies hebben als doel een betere en toegankelijkere werking van de website te garanderen en worden dan ook verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang. De gegevens die verzameld worden door third-party cookies dragen bij tot een optimale dienstverlening. Het Westvlaams Tegelhuis verwerkt deze gegevens op basis van toestemming van de Klant.

 

  • Beveiliging:

Het Westvlaams Tegelhuis maakt gebruik van diverse camera’s. Dit is in het kader van de beveiliging van haar onderneming. Het Westvlaams Tegelhuis heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Westvlaams Tegelhuis - Armoedestraat 15 - 8800 Roeselare - 051 26 32 63 - info@westvlaamstegelhuis.be - https://www.westvlaamstegelhuis.be