Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Firma Nollet verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Leverancier ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening kunnen volgende gegevens van de Leverancier verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Leverancier worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Firma Nollet houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier zou richten aan Firma Nollet betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

Firma Nollet voorziet tenslotte in camerabewaking aan haar gebouwen. Het is mogelijk dat de Leverancier gefilmd wordt bij het betreden van de gebouwen.

Firma Nollet Tabak - Lagestraat 9 - 8560 Wevelgem - 056 41 12 10 - nollet.tabak@skynet.be -