Leverancier    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Firma Nollet verzamelt de persoonsgegevens van de Leverancier voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

Firma Nollet verzamelt persoonsgegevens van de Leverancier voor de dienstverlening die zij aan haar verstrekt.

 

  • Voor eigen administratie:

Firma Nollet verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

Het kan zich voordoen dat Firma Nollet de Leverancier wenst in te lichten omtrent belangrijke nieuwigheden binnen de onderneming die voor de Leverancier van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de vakantieregeling van Firma Nollet. In het kader van de goede werking en professionaliteit is Firma Nollet gerechtigd dit te doen op basis van het gerechtvaardigd belang.

Firma Nollet Tabak - Lagestraat 9 - 8560 Wevelgem - 056 41 12 10 - nollet.tabak@skynet.be -