Onderaannemer    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

V-Packs verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Onderaannemer ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de situatie kunnen volgende gegevens van de Onderaannemer verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord voor het portaal, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Onderaannemer worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat V-Packs zicht heeft op overeenkomsten die de Onderaannemer met derden heeft afgesloten.

 

  • Beroepsactiviteiten:

V-Packs houdt bij welke activiteiten de Onderaannemer uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Onderaannemer levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Aanwezigheid en discipline:

V-Packs houdt bij in hoeverre de Onderaannemer zijn/haar opdrachten correct uitvoert.

 

  • Planning:

Via de dispatch houdt V-Packs de planning bij van de Onderaannemer. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Onderaannemer zou richten aan V-Packs betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld. Klachten die V-Packs zou ontvangen van passagiers en/of klanten worden hierin begrepen.

 

  • Bewakingsbeelden:

V-Packs gebruikt bevestigde camera’s die de veiligheid dienen te garanderen. Eenieder die de terreinen van V-Packs betreedt, wordt gefilmd.

 

V-Packs - Wiedauwkaai 98 - 9000 Gent - 09/222.22.22 - pakjes@v-tax.be - http://www.v-packs.be