CliĆ«nt    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

A.lex verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Cliënt ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening kunnen volgende gegevens van de Cliënt verwerkt worden:

 

 • Identificatiegegevens en persoonlijke bijzonderheden:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, geslacht, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, militaire status, onderscheidingen, etc.

 

 • Financiële gegevens en financiële middelen:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, openstaande facturen, inkomsten, bezittingen, investeringen, spaargelden, etc.

 

 • Uitgaven en solvabiliteit:

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op schulden, huurgelden, leningen, hypotheken, beoordelen van de inkomsten, bezittingen, etc.

 

 • Bijzonderheden betreffende verzekeringen:

Dit kan gaan over de aard van de verzekeringen, verzekerde bedragen, vervaldata, etc.

 

 • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Cliënt worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat A.lex zicht dient te hebben over overeenkomsten die de Cliënt met derden heeft afgesloten. Deze derden worden dan ook als Cliënt beschouwd.

 

 • Bijzonderheden betreffende reizen, verplaatsingen, levensstijl:

Dit betreft inlichtingen betreffende vroegere verblijven, reisvisa, werkvergunningen, etc.

 

 • Openbare mandaten:

Gebeurlijk kan A.lex gegevens verzamelen omtrent functies op het niveau van de gemeente, de provincie, deelname aan overheidscomités, etc.

 

 • Huidige vorm van samenleven, maritaal overzicht en familiale gegevens:

Dit betreffen gegevens zoals de naam van de partner of echtgenote, datum van het huwelijk of samenlevingscontract, aantal kinderen en hun persoonlijke gegevens, gegevens van andere familieleden, etc.

 

 • Woningkenmerken en (ver)huur gegevens:

Deze categorie omvat gegevens zoals de aard van de woning, huur- en verhuurgegevens van onroerend goed, duur van het verblijf op een bepaald adres, etc.

 

 • Gegevens gerelateerd aan professionele ervaring:

Deze gegevens hebben voornamelijk betrekking op de beroepsbekwaamheid, academisch curriculum, zoals meer specifiek de beroepsinteresses, getuigschriften en beroepsopleidingen, overzicht van de bezochte scholen, de loopbaan etc.

 

 • Gegevens gerelateerd aan de (actuele) beroepsactiviteiten:

A.lex houdt bij welke activiteiten de Cliënt uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Cliënt levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is. Verder heeft deze categorie ook betrekking op gegevens omtrent de aanwerving en beëindiging van de activiteiten, het loon en de vergoeding, de medische gegevens gerelateerd aan beroepsactiviteiten, de organisatie van het werk, evaluatie van het werk, etc.

 

 • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Cliënt zou richten aan A.lex betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

A.lex verzamelt gebeurlijk eveneens volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 

 • Gerechtelijk verleden:

Deze categorie heeft betrekking op allerlei gerechtelijke gegevens van zoals gepleegde feiten, veroordelingen, andere gerechtelijke maatregelen, etc.

 

 • Rijksregisternummer;
 • Lidmaatschap van een vakbond;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Andere bijzondere en/of gevoelige gegevens:

Deze categorie kan bestaan uit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politiek opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen zou blijken, en verwerking van gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Deze gegevens (niet enkel de bijzondere en/of gevoelige gegevens) kunnen niet enkel betrekking hebben op persoonsgegevens van de Cliënt zelf, maar ook op persoonsgegevens van haar personeel, vennoten of andere (voormalige) contractspartijen in het kader van een advies, geschil, procedure of een andere tussenkomst.

A.lex Advocaten - Bosstraat 4 - 8570 Vichte - +32 56 444 993 - info@a-lex.be - https://www.a-lex.be/nl