CliĆ«nt    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

A.lex verzamelt de persoonsgegevens van de Klant voor volgende doeleinden:

 

  • Antiwitwaswetgeving:

A.lex is onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. In navolging daarvan dient zij de identificatiegegevens van een nieuwe mogelijke Cliënt te verzamelen en bij te houden.

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

A.lex verzamelt persoonsgegevens van de Cliënt voor de dienstverlening die zij aan hem/haar verstrekt.

 

In het kader van haar dienstverlening verzamelt A.lex evenzeer persoonsgegevens van de klanten van de Cliënt, familieleden van de Cliënt, werknemers van de Cliënt of andere (voormalige) contractspartijen van de Cliënt.

 

  • Voor eigen administratie:

A.lex verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

Het kan zich voordoen dat A.lex de Cliënt per mail wenst in te lichten omtrent belangrijke nieuwigheden binnen de onderneming of op wetgevend vlak en die voor de Cliënt van belang kunnen zijn. In het kader van de goede werken en professionaliteit is A.lex gerechtigd dit te doen op basis van het gerechtvaardigd belang.

A.lex Advocaten - Bosstraat 4 - 8570 Vichte - +32 56 444 993 - info@a-lex.be - https://www.a-lex.be/nl