Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

B-inside verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Leverancier ofwel via publieke kanalen.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening kunnen volgende gegevens van de Leverancier verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, IP-adres via cookies, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Leverancier worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat b-inside overeenkomsten die de Leverancier met derden heeft afgesloten, dient te verwerken daar zij van belang zijn in het kader van de overeengekomen dienstverlening.

 

  • Verzekeringen:

Het is mogelijk dat b-inside, in het kader van haar dienstverlening, zicht heeft op de verzekeringen van de Leverancier Deze gegevens zullen desgevallend opgevraagd worden bij de Leverancier.

 

  • Beroepsactiviteiten:

B-inside houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier zou richten aan b-inside betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Beeldopnames:

De gebouwen van b-inside zijn beveiligd door middel van camerabewaking. Indien een Leverancier de gebouwen betreedt, wordt hij gefilmd.

 

 

b-inside - Grote Heerweg 75 - 8791 Beveren-Leie - 056/78.28.28 - info@b-inside.be - http://www.b-inside.be