Leverancier    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

B-inside verzamelt de persoonsgegevens van de Leverancier voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

B-inside verzamelt persoonsgegevens van de Leverancier voor de dienstverlening die zij aan haar verstrekt.

 

  • Voor eigen administratie:

B-inside verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

  • Voor beheer van betwistingen:

B-inside verzamelt persoonsgegevens van leveranciers om een antwoord te kunnen bieden op eventuele klachten, geschillen, ongevallen of andere onenigheden dewelke zich kunnen voordoen naar aanleiding van de dienstverlening.

 

  • Beveiliging:

B-inside maakt gebruik van camerabewaking om haar gebouwen te beveiligen en verzamelt aldus beeldopnames van éénieder die de gebouwen betreedt. Zij beschikt daartoe over een gerechtvaardigd belang.

 

b-inside - Grote Heerweg 75 - 8791 Beveren-Leie - 056/78.28.28 - info@b-inside.be - http://www.b-inside.be