Leverancier    Welke gegevens verzamelen we?

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Welke gegevens verzamelen we?

Het Westvlaams Tegelhuis verkrijgt de persoonsgegevens ofwel rechtstreeks van de Leverancier ofwel via publieke kanalen.

 

Tevens kan het zich voordoen dat er door middel van het gebruik van cookies gegevens verwerkt worden via de website.

 

Afhankelijk van de noodwendigheden en de specifieke dienstverlening/product kunnen volgende gegevens van de Leverancier verwerkt worden:

 

  • Identificatiegegevens:

Dit betreft onder andere naam, (mail)adres, telefoonnummer, IP-adres via cookies, etc.

 

  • Financiële gegevens:

Dit zijn bankrekeningnummers, een overzicht van betalingen, etc.

 

  • Overeenkomsten en schikkingen:

Met de Leverancier worden afspraken gemaakt die resulteren in een overeenkomst. Het kan zich evenzeer voordoen dat het Westvlaams Tegelhuis zicht heeft op overeenkomsten die de Leverancier met derden heeft afgesloten.

 

  • Beroepsactiviteiten:

Het Westvlaams Tegelhuis houdt bij welke activiteiten de Leverancier uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. Dit kan ondermeer gaan over welke diensten de Leverancier levert aan haar klanten, op welk doelpubliek zij haar richt, in welke landen zij desgevallend actief is en in welke zaken hij/zij gespecialiseerd is.

 

  • Klachten en incidenten:

Eventuele klachten die de Leverancier zou richten aan het Westvlaams Tegelhuis betreffende haar dienstverlening, of omgekeerd, worden onderzocht en verzameld.

 

  • Bewakingsbeelden:

Aan de gebouwen van het Westvlaams Tegelhuis zijn camera’s bevestigd die de veiligheid dienen te garanderen. Eénieder die de terreinen betreedt, wordt gefilmd.

Westvlaams Tegelhuis - Armoedestraat 15 - 8800 Roeselare - 051 26 32 63 - info@westvlaamstegelhuis.be - https://www.westvlaamstegelhuis.be