Leverancier    Waarom verzamelen we deze gegevens?

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het Westvlaams Tegelhuis verzamelt de persoonsgegevens van de Leverancier voor volgende doeleinden:

 

  • Uitvoering van de overeenkomst:

Het Westvlaams Tegelhuis verzamelt persoonsgegevens van de Leverancier voor de dienstverlening die zij aan haar verstrekt.

 

  • Voor eigen administratie:

Het Westvlaams Tegelhuis verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

 

  • Werking van de website:

De website gebruikt zowel first-party als third-party cookies. De gegevens die vergaard worden door first-party cookies hebben als doel een betere en toegankelijkere werking van de website te garanderen en worden dan ook verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang. De gegevens die verzameld worden door third-party cookies dragen bij tot een optimale dienstverlening. Het Westvlaams Tegelhuis verwerkt deze gegevens op basis van toestemming van de Leverancier.

 

  • Beveiliging:

Het Westvlaams Tegelhuis maakt gebruik van diverse camera’s. Dit is in het kader van de beveiliging van haar onderneming. Het Westvlaams Tegelhuis heeft hiertoe een gerechtvaardigd belang.

Westvlaams Tegelhuis - Armoedestraat 15 - 8800 Roeselare - 051 26 32 63 - info@westvlaamstegelhuis.be - https://www.westvlaamstegelhuis.be