Dienstverlener    Derden

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Derden

Quantis Accountancy beperkt zoveel als mogelijk de doorgifte van uw gegevens aan derden en legt hieromtrent de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag.

 

Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan een verwerker waarop zij beroep doet, zoals een IT- of softwareleverancier.

 

In het kader van de gespecialiseerde dienstverlening is het mogelijk dat Quantis Accountancy een aantal beperkte gegevens van de Externe Dienstverlener aan de Klant zal meedelen.

 

Tevens is Quantis Accountancy soms contractueel of wettelijk verplicht uw gegevens mee te delen aan publieke autoriteiten en regelgevende instanties (bv. belastingadministraties).

 

Tenslotte is het mogelijk dat Quantis Accountancy uw persoonsgegevens zal meedelen aan professionele dienstverleners om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure.

Quantis - Kortrijksestraat 175 - 8520 Kuurne - 056/36 22 20 - info@quantis.be - http://www.quantis.be